Välkommen med i kören!

Körsång är socialt och hälsosamt. Detsamma gäller att spela i orkester eller spelmanslag. Det är helt enkelt roligare att sjunga och spela tillsammans, och att umgås via gemensamma musikprojekt och musikresor.

 Här hittar du våra ensembler i Sydösterbotten.